FUGA KOMPAKT

NOVO NA TRŽIŠTU

FUGA T KOMPAKT

Ekološko rješenje organskog fugiranja svih vrsta opločnika, kamenih ploča i ploča

 
 
 

Kontakt

Oblak commerce d.o.o.

Proizvodnja gradbenega materiala
Tržaška cesta 1a
SI-1370 Logatec
Slovenija

Telefon: +386 (0)1 750 97 60
Faks: +386 (0)1 754 14 84
E-mail: betonarna@oblak.si

 
 
 

Vijesti

 
 
 
 

Upute za polaganje opločnika

PRIPREMA PODLOGE
Prije popločavanja moramo dobro pripremiti površinu. Moramo osigurati odgovarajuću nosivost. Moramo odstraniti sav humus i zemlju. Takozvanu posteljicu moramo napraviti od materijala koji se valjanjem učvršćuje na pravoj visini, koja bi trebala biti 10 cm ispod željene visine završnog opločnika. U posteljicu ugrađujemo i sve eventualne potrebne instalacije. Dobro je da neke instalacije i predvidimo, da kasnije ne bismo trebali rušiti već završeni pločnik. Debljina posteljice ovisi o nosivosti terena i učestalosti niskih temperatura. Uobičajena debljina je od 25 cm do 45 cm.

MONTAŽNO-DRENAŽNI SLOJ
Na posteljicu položimo drenažnu foliju TYPAR PRO. Na nju naspemo 3-4-centimetarski sloj pijeska, granulacije od 0 do 4 mm, za bolju drenažu možemo koristiti i pijesak granulacije 4 do 8 mm. Pijesak ravnomjerno razvučemo po posteljici. Možemo si pomoći visinskim letvama. Preko njih s drugom letvom odstranimo suvišni pijesak. Za bolju gustoću tog sloja, možemo prethodno navlažiti pijesak vodom. Uvijek pripremimo samo površinu koju namjeravamo taj dan i popločati.

POLAGANJE OPLOČNIKA
S polaganjem opločnika započnemo u kutu, pravokutno na glavnu ulaznu liniju. Ako je to moguće počnemo na najnižem dijelu dvorišta ili parkirališta. Opločnike moramo uzimati iz više paleta istodobno da imamo bojom ravnomjerno popločanu površinu. Prilikom polaganja opločnike ne smijemo stiskati jedan uz drugi. Moramo sačuvati takozvanu fugu, da kod opterećenja spriječimo prenošenje bočnih sila na opločnike.
Nastale fuge ispunimo pijeskom FUGA-T oz. FUGA T Eko Kompakt , kojem možemo dodati Fuga-FIX. Opločnike uz zidove ili rubnike završavamo rezanjem ili odsijecanjem. Ne preporučujemo završavanje betoniranjem ruba, jer na taj način opločnike „prilijepimo" na zid ili rubnik. Opločnike polažemo u montažno- drenažni sloj, a visinu neposredno podešavamo.

FUGIRANJE
Nakon završenog polaganja na čistu i pripremljenu popločanu površinu, pospemo pijesak FUGA-T oz. FUGA T Eko Kompakt , može također pomiješan s Fuga-FIXom (vidi upute za pripremu fugirne mase). Pometanjem postižemo da pijesak ispuni sve fuge između opločnika. Ako su opločnici mokri, ne savjetujemo fugiranje. Kad su fuge pune, suvišni pijesak pometemo, a popločanu površinu lagano isperemo tekućom vodom. Postupak možemo ponoviti za nekih 14 dana (ako koristimo Fuga-FIX, vidi poglavlje DODATNI PROGRAM, Sredstva za fugiranje).

VIBRIRANJE
Vibriranje je potrebno ako smo izabrali takav način polaganja koji zahtijeva izravnavanje visine vibriranjem te onda kad koristimo Fuga-FIX. Vibracijsku ploču moramo presvući u gumu, da se prilikom vibriranja površina opločnika ne bi oštetila. Vibriranje ne koristimo kad je popločana površina namočena, odn. mokra, jer bi to moglo uzrokovati preveliko ulijeganje opločnika.